• ikon
  Lone Amund Halfdaner den 22-05-2018
  Kære forældre.

  Skolebestyrelsesvalget
  Skolen & valgbestyrelsen kan nu med glæde fortælle, at skolebestyrelsesvalget er afsluttet og stemmeoptællingen gjort op. De 7 kandidater er fundet - og de øvrige indtrådt som stedfortrædere (i rækkefølge efter antal stemmer) og en enkelt suppleant trukket sig. Stemmeprocenten nær 12%.
   
  Vi byder derfor hjertelig velkommen til både nye og gamle medlemmer af skolebestyrelsen, som tiltræder 1. august 2018.
  Resultatet offentliggøres hermed på hjemmeside & forældreintra. Vi takker for alles deltagelse i valget, som for første gang skete elektronisk. Kommunalbestyrelsen orienteres også.

  I skolebestyrelsen indtræder 1. august 2018 (for perioden 2018-2022):
  Henriette Bohn Jensen (børn i 9A og 6A)
  Lea Ising (barn i 4A).
  Henrik Jørgensen (børn i 6B og 4A).
  Morten Thielsen (barn i 7A).
  Kenneth Thornild (barn i *0B og 3B).
  Thomas Bille-Ahmt (barn i 1B)
  Maria Elborg Noer (barn i 2C)
   
  Suppleanter for skolebestyrelsen:
  Betina Ingemann Ingerslev (barn i *0C og 2A)
  Henrik Rasmussen (barn i 0C og 2C)
  Tanja Frey Aasted (børn i 0A, 3A og 8A).
   
  Mange hilsener valgbestyrelsen, skolebestyrelses fmd. Morten T. og skoleleder Jens Olsen.
  Konstitueringsmøde for de syv faste forældrerepræsentanter foregår onsdag den 20/6-18 kl. 17:15 i konference lokalet ved siden af kontoret. 
   
 • Jens Peter Fisker den 14-05-2018
  Kære forældre

  Overfaldet på vores lærer, Dorthe kan udløse reaktioner hos eleverne.

  Skolen taler med eleverne om det faktuelt skete: Dorthe er blevet overfaldet, ligger på hospitalet og er sygemeldt.

  Lyt til jeres børn, og lad dem fortælle, hvad de har hørt.

  Lad dem give udtryk for, hvordan de reagerede.

  Hjælp dem til at blive beroliget på samme måde, som de plejer at komme i ro igen, når de har hørt eller oplevet noget voldsomt.

  Ved et ekstra kram hos mor eller far, ekstra tryghed og omsorg, ”krammebamsen” frem igen osv.

  Når I taler med jeres børn, kan det også give ro at skelne klart mellem, hvad vi reelt ved og hvad der er spekulationer eller rygter, som ikke er bekræftede.

  At have svært ved at falde i søvn om aftenen, eller at blive overvældet af ked-af-det-hed eller vrede, at blive mere ængstelig i en periode, er helt almindelige reaktioner i et stykke tid.

  Hvis reaktionerne varer ved (ud over de første uger), så kontakt Karen Christensen.

  Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du kontakte barnets klasselærer eller souschef Jens Peter Fisker på telefon 24679156 eller indskolingsleder Gitte Boysen på telefon 24636628

  Med venlig hilsen
  Jens Olsen, skoleleder
  Karen Christensen, skolepsykolog
   
 • Jens Peter Fisker den 04-05-2018
  Renovering af tage og ventilation

  I den kommende tid vil der blive udført omfattende renoveringsarbejder på Mosedeskolen.

  Der skal etableres nye ventilationsanlæg på næsten hele skolen. Arbejdet er planlagt til at finde sted fra juni 2018, hvor den del af skolen som vender mod boldbanen bliver lavet.
  Det mest støvende og larmende arbejde forventes færdigt inden eleverne kommer tilbage til august, og anlægene forventes taget i brug i oktober.
  På den del af skolen som vender mod parkeringspladsen, er arbejdet planlagt til at finde sted fra juni 2019.

  I 2017 blev tagkonstruktionen på de lave tage i pavillontilbygningen til indskolingen og SFO´en undersøgt for fugtskade.
  Undersøgelserne viste, at fejl og skader på tagkonstruktionens opbygning, har resulteret i, at der er opstået fugt og skimmelsvamp i konstruktionen.
  I forbindelse med konstatering af fugt i tagkonstruktionen, er indeklimaet i underliggende lokaler undersøgt af indeklimakonsulent, og der er udført renovering af en del af taget over lokale A7.
  Til orientering er indeklimaet i de underliggende lokaler undersøgt for risiko for påvirkning af skimmelsvampeforekomsten i tagkonstruktionen både før og efter renoveringen af taget over lokale A7. Der er ikke konstateret problemer med kvaliteten af indeluften.
  Skimmelsvampevæksten i tagkonstruktionen vil dog på sigt medføre påvirkning af indeklimaet, hvorfor tagene skal renoveres inden der opstår indeklimaproblemer.
  Indtil tagkonstruktionen renoveres vil indeklimaet løbende blive holdt under opsyn med foretagelse af indeklimaanalyser hver ca. 3-4 måned jf. anbefaling fra indeklimakonsulenten.

  Taget over indskolingspavillionen forventes udskiftet i sommerferien 2018, og udskolingspavillionen tilsvarende i 2019.


  Med venlig hilsen

  Jens Peter Fisker
  Souschef