Elevrådet

På Mosedeskolen er elevrådet delt op I 2.


Vi har det lille elevråd fra 0.-5. Klasse og det store elevråd fra 6.-9. klasse.

Hver klasse har valgt to repræsentanter. Og hvert elevråd har en kontaktlærer.

Kontaktlærerne sørger for at igangsætte debat på møderne eller planlægge arrangementer for eleverne.


Det er repræsentanternes opgave løbende at orientere klassen om, hvad der arbejdes med i elevrådet, ligesom klassen kan give repræsentanterne idéer til, hvad der kan arbejdes med i elevrådet.

Formålet med elevrådet er at give eleverne en mulighed for at arbejde med demokratiske processer og opdrage dem til medborgerskab.

Det er vigtigt, at eleverne har konkret indflydelse på og medansvar for deres hverdag i skolen.

Elevrådets rolle er at forholde sig til forskellige forhold på skolen, som enten er selverfarede eller rejses af lærere, ledelse eller bestyrelse.