Pædagogik

Det dit barn skal lære i Folkeskolen, bestemmes af Folkeskoleloven, de nationale Fælles Mål (FFM) samt Greve Kommunes egen skolepolitik.

Den måde vi underviser dit barn på, udvikles løbende. Mosedeskolen tager udgangspunt i et socialkonstruktivistisk læringssyn, og arbejder efter blandt andet John Hatties anvisninger om effektfuld og synlig læring.